Nowe Daty w Sprawie Ripple vs SEC

Nowy rozwój w sprawie Ripple-SEC: Porozumienie w kwestii dokumentów

Nowe Daty w Sprawie Ripple vs SEC

W trwającym od lat sporze prawno-sądowym między firmą Ripple a amerykańską Komisją Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) pojawił się nowy ważny punkt. Ostatnie wydarzenia wskazują na zmianę podejścia w zakresie ujawniania dokumentów oraz możliwość zbliżającej się ugody.

Obydwie strony, Ripple i SEC, zgodziły się na utrzymanie dokumentów dotyczących postępów w sprawie w tajemnicy. Jest to istotny krok, który może wpłynąć na dalszy przebieg procesu.

Wspólnie, Ripple oraz SEC złożyły ofertę ugody przed Sądem Rejonowym Stanów Zjednoczonych dla Południowego Okręgu Nowego Jorku. Propozycja ta wprowadza zmiany w harmonogramie składania dokumentów sądowych oraz ich publicznego ujawniania. Zgodnie z nowym harmonogramem:

  • 22 marca: SEC złoży pod pieczęcią swoje streszczenie, oświadczenia i załączniki dotyczące początkowych rozstrzygnięć.
  • 25 marca: Strony spotkają się, aby omówić ewentualne poprawki.
  • 26 marca: SEC złoży publiczną wersję streszczenia początkowych rozstrzygnięć.
  • 22 kwietnia: Firma Ripple złoży swój memoriał sprzeciwu i dokumenty wsparcia.
  • 24 kwietnia 2024 r.: Ripple opublikuje publicznie dostępną, ocenzurowaną wersję swojego memoriału sprzeciwu.
  • 6 maja: SEC złoży swoją odpowiedź na memoriał sprzeciwu pod pieczęcią.
  • 8 maja 2024 r.: SEC opublikuje publicznie dostępną, ocenzurowaną wersję swojej odpowiedzi oraz dokumenty wsparcia, nieklasyfikowane jako poufne lub tajne.

W miarę jak rozwijają się wydarzenia w sprawie między Ripple a SEC, cena kryptowaluty XRP podąża za zmieniającym się trendem na rynku kryptowalutowym. Ostatnie spadki doprowadziły do obniżenia wartości XRP do poziomu 0,56 USD.

Ta najnowsza zmiana w podejściu do ujawniania dokumentów oraz propozycja ugody w sprawie może mieć istotny wpływ na przyszłość Ripple oraz na rynek kryptowalutowy jako całość. Trzeba będzie śledzić dalszy rozwój wydarzeń w tej sprawie.