Lista Kryptowalut zgodnych z normami ISO 20022

ISO 20022: Lista Zgodnych Kryptowalut w 2023 roku

Lista Kryptowalut zgodnych z normami ISO 20022

ISO 20022 Crypto: Lista Zgodnych Kryptowalut w 2023 roku

ISO 20022 to międzynarodowy standard dla kryptowalut, które spełniają rygorystyczne normy Międzynarodowej Organizacji Normalizacyjnej (ISO) 20022. To oznacza, że te kryptowaluty zostaną włączone do nowego systemu finansowego, co może wpłynąć na wzrost ich wartości.

Identyfikatory Tokenów Cyfrowych (DTIs) to numery lub symbole, które pomagają rozpoznać kryptowaluty w transakcjach. Dla tradycyjnych walut, takich jak USD czy AUD, różnice są oczywiste. Jednak w przypadku kryptowalut, takich jak Bitcoin czy Bitcoin Cash, brakuje jednoznacznych identyfikatorów.

Czym są normy ISO? Zrozumienie szczegółów norm ISO ma kluczowe znaczenie dla firm, profesjonalistów i interesariuszy w różnych branżach. Te międzynarodowo uznawane wytyczne, ustanowione przez Międzynarodową Organizację Normalizacyjną (ISO), regulują jakość, efektywność i bezpieczeństwo w produktach i usługach na całym świecie. Zrozumienie, czym są te normy i jak wpływają na różne sektory, może przynieść przewagę konkurencyjną, zapewniając zgodność i budując zaufanie klientów i partnerów.

ISO 20022 to międzynarodowy protokół, który ma zastąpić starszy system SWIFT w przesyłaniu wiadomości finansowych. To ułatwi komunikację między instytucjami finansowymi, w tym bankami, firmami kryptowalutowymi i maklerami, obniżając koszty i poprawiając interoperacyjność.

Przyjęcie standardu ISO 20022 może otworzyć drzwi dla kryptowalut do współpracy z bankami centralnymi i ułatwić międzynarodowe płatności.

ISO 20022 oferuje szybsze i bardziej efektywne przetwarzanie transakcji, co jest korzystne dla szybkich płatności, zarządzania płynnością, kontroli zgodności oraz zapobiegania oszustwom.

Gwarancja Jakości i Bezpieczeństwa w Dziedzinach Przemysłu: Normy ISO pełnią rolę zapewnienia jakości, pozwalając firmom wykazać, że ich produkty spełniają rygorystyczne standardy jakości i bezpieczeństwa. Przykładowo, powszechnie uznane normy, takie jak ISO 9001 dotyczące systemów zarządzania jakością, świadczą o zaangażowaniu firmy w dostarczanie stałej jakości, co buduje zaufanie i wiarygodność w oczach klientów.

Priorytetowe Świadome Podejście do Kwestii Środowiskowych: W kontekście globalnej zmiany w kierunku zrównoważonego rozwoju normy, takie jak ISO 14001, odgrywają kluczową rolę. Określają one kryteria dla systemów zarządzania środowiskowego, które pomagają organizacjom zmniejszyć swój wpływ na środowisko, zapewniając zrównoważone praktyki operacyjne, które zyskują uznanie wśród świadomych ekologicznie konsumentów i interesariuszy.

Nawigacja w Specjalistycznych Normach Branżowych: Wiele branż polega na specjalistycznych normach ISO dostosowanych do konkretnych produktów, procesów lub sektorów. Te normy, obejmujące między innymi ISO/IEC 27001 dotyczące bezpieczeństwa informacji czy ISO 26000 dotyczące odpowiedzialności społecznej, rozwiązują unikalne wyzwania i niuanse operacyjne, pomagając firmom utrzymać branżowe najlepsze praktyki.

Harmonizacja Kompatybilności i Interoperacyjności Międzynarodowej: Jednym z niewykorzystanych korzyści norm ISO jest ich rola w zapewnieniu kompatybilności na różnych rynkach i w różnych krajach. Ta standaryzacja jest kluczowa w sektorach takich jak technologia i telekomunikacja, gdzie produkty i usługi muszą bezproblemowo integrować się i działać globalnie.

Ułatwianie Praktyk Handlowych na Skałę Globalną: Normy ISO tworzą wspólny język w międzynarodowym handlu, ułatwiając płynniejsze transakcje i partnerstwa między krajami. Przestrzegając tych międzynarodowo uznawanych praktyk, firmy mogą lepiej radzić sobie z trudnościami globalnego handlu, z większą łatwością i pewnością.

Przyjmowanie Ewolucji Poprzez Ciągłe Doskonalenie: Utrzymywanie aktualności jest kluczem w dynamicznie zmieniającym się rynku. Normy ISO są regularnie przeglądane i aktualizowane, co pozwala firmom pozostać na bieżąco i dostosować się do postępujących zmian technologicznych i potrzeb klientów. Te okresowe aktualizacje są istotne dla firm, które chcą zachować przewagę konkurencyjną w zmiennym środowisku.

Co to jest ISO 20022? ISO 20022 to międzynarodowy protokół zapewniający bezpieczny i znormalizowany sposób wymiany wiadomości finansowych między organizacjami w branży płatności. Protokół ten zastąpi 50-letni system wiadomości finansowych SWIFT, który banki i inne instytucje finansowe używają do ułatwiania globalnych płatności.

Dlaczego ISO 20022 jest tak istotne? ISO 20022 umożliwia skuteczną komunikację między różnymi dziedzinami i organizacjami, obniżając koszty związane z wieloma systemami komunikacyjnymi. To ułatwia dostosowanie się do nowego systemu finansowego opartego na technologii kwantowej, co jest kluczowe w miarę jak rynek finansowy zmierza w tym kierunku.

Migracja do ISO 20022 wiąże się z wieloma czynnikami, takimi jak gotowość infrastruktury płatności, zgodność z przepisami regulacyjnymi, bezpieczeństwo danych, koszty wdrożenia oraz korzyści strategiczne z zastosowania tego standardu.

Korzyści z Zgodności z ISO 20022 Zgodność z ISO 20022 może przynieść wiele korzyści dla branży kryptowalut, w tym standaryzację i interoperacyjność, zwiększenie zgodności z regulacjami, integrację z bankami centralnymi i instytucjami finansowymi oraz usprawnienie płatności międzynarodowych. Wsparcie ISO 20022 może również zwiększyć zaufanie i przejrzystość w branży kryptowalut.

Warto zaznaczyć, że wpływ zgodności z ISO 20022 na branżę kryptowalut nadal się kształtuje, a pełna skala korzyści stanie się bardziej widoczna w miarę postępu adaptacji standardu ISO 20022.

Lista kryptowalut zgodnych z ISO 20022 Kryptowaluta, która spełnia standard ISO 20022, może zostać zaakceptowana przez bank centralny, który umożliwia płatności kryptowalutowe. Znormalizowane identyfikatory kryptowalut ISO zmienią sposób, w jaki kryptowaluty są wykorzystywane. Jeśli ISO wyda oficjalny kod dla kryptowaluty, takiej jak Bitcoin lub Ether (ETH), ta kryptowaluta zostanie wpisana do baz danych czołowych usług finansowych, takich jak Visa i MasterCard.

Aby kryptowaluty zostały uznane przez ISO za legitymację waluty, muszą spełniać nowe standardy w globalnych systemach finansowych i posiadać kod ISO, który nie koliduje z istniejącymi kodami.

Dziewięć (9) monet i tokenów uzyskało certyfikat zgodności z ISO 20022 (opis tokenów w bardzo dużym skrócie):

 1. Quant (QNT): Projekt blockchain, który ma na celu rewolucję w interoperacyjności wielu blockchainów i tradycyjnych systemów finansowych.
 2. Ripple (XRP): Kryptowaluta i protokół płatności cyfrowych, które zmieniają sposób przeprowadzania transakcji finansowych na skalę globalną.
 3. Stellar (XLM): Platforma płatności i kryptowaluta zaprojektowana do ułatwienia szybkich, tanich transakcji międzynarodowych.
 4. Hedera (HBAR): Decentralizowana sieć publiczna, która wykorzystuje nowatorski algorytm znany jako Hashgraph do uzyskania dużej skalowalności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości.
 5. IOTA (MIOTA): Unikalna kryptowaluta i technologia rozproszonego rejestru, która skupia się na ekosystemie Internetu Rzeczy (IoT).
 6. XDC Network (XDC): Platforma blockchain umożliwiająca bezpieczne i wydajne transakcje międzynarodowe, finansowanie handlu i zarządzanie łańcuchem dostaw.
 7. Algorand (ALGO): Platforma blockchain zapewniająca skalowalne, bezpieczne i zdecentralizowane środowisko do budowy zdecentralizowanych aplikacji (dApps) i ułatwiania efektywnych transakcji na blockchainie.
 8. Cardano (ADA): Platforma blockchain, która ma na celu dostarczenie bezpiecznej i skalowalnej infrastruktury do tworzenia zdecentralizowanych aplikacji (dApps) i umożliwiania inteligentnych kontraktów.
 9. Verge (XVG): Kryptowaluta skupiająca się na prywatności, która kładzie nacisk na anonimowość użytkowników i poufność transakcji.

Każda z tych kryptowalut została opracowana, aby uczynić globalne transakcje bardziej dostępnymi i dlatego mogły szybko spełnić standard ISO 20022. Jednak obecna lista ta będzie się rozszerzać, w miarę jak coraz więcej kryptowalut zostanie uwzględnionych w międzynarodowym sektorze płatności i zacznie spełniać normy ISO 20022.

Warto również zaznaczyć, że standardy ISO 20022 początkowo nie były dostosowane do specyfiki kryptowalut, co czyni osiągnięcie zgodności z nimi przez Verge jeszcze bardziej godnym uwagi. ISO 20022 stanowi istotny krok w rozwoju kryptowalut, otwierając nowe perspektywy w zakresie globalnych płatności i akcelerując procesy akceptacji kryptowalut w ramach globalnej infrastruktury finansowej.

Czytaj również: ZEA dąży do Samoregulacji Metawers