Unijne limity uderzają w Polskę

Polska zachowuje niższe limity dla płatności gotówkowych – wyjątek w UE

Unijne limity uderzają w Polskę

Unia Europejska zaostrza przepisy dotyczące prania pieniędzy i płatności gotówkowych

Unia Europejska przyjęła plan ograniczenia płatności gotówkowych do 10 000 euro( 43 000 zł) oraz inne środki mające na celu zwalczanie prania pieniędzy, w tym z użyciem kryptowalut. Nowe przepisy będą jednak obowiązywać dopiero trzy lata po ich wejściu w życie, prawdopodobnie od lata 2027.

Mapa ograniczeń: 

Polska zachowuje niższe limity dla płatności gotówkowych – wyjątek w UE

Od lat Polska miała swoje własne limity dla płatności gotówkowych, które różniły się od standardów obowiązujących w Unii Europejskiej. Pomimo wprowadzenia jednolitego limitu 10 000 euro dla całej UE od lata 2027, Polska zdecydowała się zachować niższe limity, co stanowi wyjątek na tle pozostałych państw członkowskich.

Polska ustaliła limit 15 000 PLN dla płatności gotówkowych między firmami. Oznacza to, że transakcje handlowe, które przekraczają tę kwotę, nie mogą być dokonywane gotówkowo. Taki krok ma na celu ograniczenie możliwości prania pieniędzy i finansowania terroryzmu w sektorze handlowym, jednocześnie zapewniając pewną elastyczność dla przedsiębiorców.

Reakcje i opinie

Opinie na temat polskiego podejścia są podzielone. Zwolennicy niższych limitów argumentują, że są one skutecznym narzędziem w zapobieganiu przestępstwom finansowym, a jednocześnie nie ograniczają swobody działalności gospodarczej. Z kolei krytycy obawiają się, że takie działania mogą wprowadzić zamieszanie na rynkach handlowych i niepotrzebnie komplikować codzienne operacje biznesowe.